1. Hizmetleri Kimler Kullanabilir

 • Nosift hizmetlerini yalnızca Nosift ile birleştirici ve bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul ediyorsanız ve şahsınız adına bir hizmet yasağı söz konusu değilse kullanabilirsiniz. Fakat her durumda 13 yaş ve üstü olduğunuz takdirde Nosift hizmetlerine erişim sağlayabilir ve de kullanabilirsiniz. Bu koşulları kabul ettiğinizi varsaydığımızda ve hizmetleri bir kuruluş, şirket, hükümet veya başka bir tüzel kişilik adına kullandığınız durumda söz konusu olan kurum, kuruluş ve tüzel kişilik adına yetkili olduğunuzu ve de bu varlığı sunulmuş olan koşullara bağlama yetkinliğine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

2. Gizlilik

 • Nosift hizmetlerine ulaştığınız takdirde Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olmaktasınız. Hizmetleri kullanmanız yoluyla Gizlilik Politikamızda sağlamış olduğunuz bilgilerin nasıl kullanıldığı ve nasıl depolandığı hakkındaki şartları kabul ettiğinizi anlamış, onaylamış ve de bu bilgilerin Gizlilik Politikası şartları altında belli başlı iş ortaklarıyla ya da aracı kurumlarla işlenilmesine ve kullanılmasına izin vermiş olmaktasınız.

3. Hizmetler Aracılığıyla Paylaşılan İçerikler

 • Hizmetlerimizin kullanımından ve Hizmetlerimiz aracılığıyla paylaştığınız her türlü yayın ve içerikten siz sorumlu olmakla birlikte içinde bulunduğunuz yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymak yükümlülüğündesiniz. İçerik paylaşımı sırasında yerel yasalara olan yükümlülüğünüzün yanı sıra Nosift Kurallarına da uyum sağlamak durumundasınız. Olası bir yasak ve düzenlemeden kaçınmak için Nosift hizmetlerini yalnızca rahatça paylaşabileceğiniz içerikler için kullanmalısınız.
 • Hizmetler aracılığıyla yayınlanmış olan içeriklerden sorumlu olmanızın yanında paylaşılan her türlü içeriğin veya materyalin herhangi bir şekilde edinimi, kullanımı ve de gerekli olan güveni sağlamasından siz sorumlu olmaktasınız. Hizmetler aracılığıyla yayınlanmış ve paylaşılmış olan içeriklerin eksikliğini, güvenirliliğini veya doğruluğunu onaylamıyor, destekemiyor, temsil etmiyor ve garanti etmiyoruz. Ayrıca hizmetlerimiz aracılığıyla paylaşılmış olan bir görüşü temsil etmiyor ve de desteklemiyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak olası bir durumda saldırgan, zararlı yanlış, aldatıcı veya aldatma amacı güden veya bir şekilde uygunsuz sayılabilecek içeriklere maruz kalabileceğinizi anlamış olmaktasınız. Hizmetler ve hizmetler aracılığıyla paylaşılan tüm içeriklerden yalnızca bu içeriği oluşturan kişi sorumlu olmakta ve olası bir kural ihlali durumunda uygulanacak olan yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır. Hizmetler aracılığıyla paylaşılan ve yayınlanan İçerikleri izleyemez veya kontrol edemeyiz ve de bu İçerikler için sorumluluk alamayız. Nosift olası bir kural ihlali durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Nosift olarak olası hak ihlallerine ve illegal durumlara karşı titizlikle yaklaşmakta ve bu doğrultuda telif hakkı, ticari marka ihlali, diğer fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanımı, kimlik hırsızlığı, yasa dışı davranış veya taciz dahil olmak üzere Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden içerikleri düzenleme, bildirme ve kaldırma hakkını elimizde saklı tutmaktayız. Belirli politikalar ve ihlalleri bildirme veya bunlara itiraz etme süreci hakkında detaylı bilgi için Nosift Kurallarını ve Politikalarını inceleyebilir gerekli olan bilgilere ulaşamadığınız takdirde Bize Ulaşabilirsiniz.
 • İçeriğinizin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını ve de hizmetler aracılığıyla paylaşıldığını düşünüyorsanız lütfen Bize Ulaşınız.

   İçerikteki Haklarınız ve Verdiğiniz Haklar

  • Kullanıcılarımız hizmetlerimiz aracılığıyla paylaştıkları ve yayınladıkları tüm içeriklerin haklarını kendileri saklı tutmaktadır ve içerik yayıncısı olarak içeriğin sahibi olmaktadır.
  • İçeriklerinizi hizmetlerimiz aracılığıyla paylaşarak, yayınlayarak ve teşhir ederek bize dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans (alt lisans hakkıyla birlikte) kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayınlamak, iletmek ve de şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir medya veya dağıtım yönteminde görüntülemek ve dağıtmak için vermiş olursunuz (açıklık sağlamak için bu haklar örneğin küratörlük, dönüştürme ve çevirmeyi içerir). Bu lisans, içeriğinizin ve yayınınızın tüm dünyaya sunmamıza ve başkalarının da aynı eylemi gerçekleştirebilmesine izin vermemiz için bize yetki vermektedir. Hizmetlerimizi kullanmanız durumunda bu lisansın Nosift’in hizmetleri sağlama, tanıtma, iyileştirme ve hizmetleri veya hizmetler aracılığıyla gönderilen içerikleri sendikasyon, yayın dağıtım, Sift, promosyon veya yayın için diğer şirketlere, kuruluşlara veya bireylere sunması hakkını içerdiğini anlamakta ve de kabul etmektesiniz. Hizmetlerimiz aracılığıyla yayınlanmış ve paylaşılmış olan bu içeriklerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarımıza tabi olarak söz konusu olan veya gelecekte var olan diğer medya ve hizmetlerde Nosift veya diğer kurumlar, kuruluşlar, şirketler veya şahıslar tarafından yapılan bu tür ek kullanımlar, hizmetlerin tarafınızca işleyişi ve kullanımı sürerken sunduğunuz, yayınladığınız, ilettiğiniz veya hizmetler aracılığıyla başka bir şekilde kullanıma sunduğunuz içerikler ile ilgili olarak size herhangi bir tazminat veya ödenek olmadan yapılır. Hizmetlerimizin kullanımı yoluyla onay verdiğiniz bu lisans aracılığıyla içerikleriniz için yeterli bir tazminat olduğu ve söz konusu hakların verildiği kabul edilmiştir.
  • Nosift benzer platform ortaklarının hizmetler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz içeriklerinizle nasıl etkileşimde bulunabileceklerine dair halen gelişmekte olan bir dizi kurala sahiptir. Konulmuş ve hali hazırda gelişmekte olan bu kurallar sizin haklarınızı göz önünde bulundurarak mevcut ekosistemi hareketlendirmeyi amaçlamaktadır.
  • Hizmetler aracılığıyla yayınladığınız, gönderdiginiz, paylaştığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir içerik için söz konusu olan hakları vermek ve aktarmak üzere gerekli olan tüm haklara, lisanslara, rızalara, izinlere ve/veya yetkiye sahip olduğunuzu veya edindiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Gerekli izne sahip olmadıkça veya başka bir şekilde içeriği veya materyali yayınlamak ve Nosift’e yukarıda açıklanan lisansı vermek için yasal olarak gerekli yükümlülükleri sağlayan bir yetkiniz olmadıkça, bu İçeriğin telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına tabi materyal içermeyeceğini kabul edersiniz.

4. Hizmetlerin Kullanımı

 • Lütfen Kullanıcı Sözleşmesinin bir parçası olan Nosift Kuralları ve Politikalarını inceleyin ve Hizmetler doğrultusunda nelerin kullanıma uygun olup nelerin olmadığını ve yasaklandığını ana hatlarıyla inceleyin. Nosift Hizmetlerini yalnızca bu koşullara ve geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olarak kullanabilirsiniz. Harici kullanımlarda ve olası ihlallerde Kurallar ve Politikalar sayfasında da belirtildiği üzere Nosift bir sorumluluk kabul etmemekte ve gerektiği takdirde içerikler ve kullanıcılar üzerinde değişiklik yapma, kaldırma ve düzenleme hakkını saklı tutmaktadır. Bu ve benzeri yerel yasalara aykırı platform içi veya platform dışı kural ihlallerinde tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Henüz yeni doğmuş bir platform olarak hizmetlerimiz sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu doğrultuda hiçbir yükümlülük altında olmadan kalıcı veya geçici olarak sunduğumuz hizmetleri değiştirebilir veya durdurabiliriz. Nosift tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanım ve depolama koşullarını değiştirme ve sınırlandırma hakkını elimizde tutmaktayız. Gerekli görüldüğü takdirde yayınlanmış veya yayınlanmakta olan içerikleri kaldırabiliriz, dağıtımı durdurabilir, reddedebilir ve sınırlandırabiliriz. Nosift olarak kullanıcılarımızın özerkliğine, gizliliğine ve memnuniyetine önem vermekteyiz fakat olası kural ihlalleri, telif hakkı veya uygunsuz durumlara sebebiyet verme ihtimaline karşın kullanıcıları askıya alabilir, gerektiği takdirde hesabı feshedebilir ve de size karşı hiçbir yükümlülük altına girmeden kullanıcı adlarını geri alabiliriz.
 • Nosift’in sunmuş olduğu hizmetlere erişerek ve de bu hizmetleri kullanarak Nosift’in üçüncü taraf sağlayıcılarının ve iş ortaklarının hizmetlere veya sizin aracılığınızla tarafınızdan gönderilen içerik veya hizmetlerden gelen bilgilerin ve içeriklerin görüntülenmesiyle bağlantılı olarak reklamlar yerleştirebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca hizmetlerimizi ve hizmetlerimiz aracılığıyla paylaşılan söz konusu olan içerikleri ve yayınları sunduğumuz arayüz ve talimatlar dışında bir yöntemle erişerek veya müdahale ederek kötüye kullanmamayı da kabul etmektesiniz. Hizmetlerin bir parçası olarak size sağlanan yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı veya düzenlemeyi aşmayacağınızı ve yalnızca yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği ölçüde düzenleme gerçekleştirip harici yazılımı tersine çevirmeyeceğinizi, kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi veya parçalarına ayırmayacağınızı kabul etmektesiniz. Nosift bu ve benzeri ihlallerde titiz davranmakta ve gerektiği takdirde içerik ve kullanıcılar üzerinde düzenleme yapma ve kaldırma hakkını saklı tutmakta ve de hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu ve benzeri durumlarda tüm sorumluluk ve yükümlülük kullanıcıya aittir.
 • Hizmetlere erişirken veya Hizmetler’i kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız:
  1. Hizmetlerin halka açık olmayan alanlarına, Nosift’in bilgisayar sistemlerine veya Nosift sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kullanmak;
  2. Herhangi bir sistem veya ağın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya atlatmak;
  3. Nosift tarafından sağlanan ve yalnızca geçerli hüküm ve koşullara uygun olarak şu anda mevcut olan, yayınlanmış arayüzlerimiz dışında herhangi bir yolla (otomatik veya başka bir şekilde) Nosift tarafından düzenlenmiş bir anlaşma ve sözleşme olmadan hizmetlere erişmek veya bunları aramak veya bu eylemlere gerçekleştirmeye teşebbüs etmek (ÖNEMLİ NOT: Hizmetlerin taranmasına robots.txt dosyasının hükümlerine uygun olarak yapılması halinde izin verilir, ancak Hizmetlerin Nosift’in önceden izni olmadan kazınması kesinlikle yasaktır);
  4. Herhangi bir e-posta, ileti veya gönderide herhangi bir TCP/IP paketi başlığını veya başlık bilgisinin bir bölümünü taklit etmek veya Hizmetleri herhangi bir şekilde değiştirilmiş, aldatıcı, dolandırıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek için kullanmak;
  5. Herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarının veya ağının erişimini engellemek veya bozmak (veya buna teşebbüs etmek), bunlarla sınırlı olmamak üzere, virüs gönderme, aşırı yükleme, taşma, spam gönderme, Hizmetlere posta bombardımanı yapma ve spam atma veya İçeriğin oluşturulmasını engelleyecek, hizmetlere müdahale edecek veya hizmetler üzerinde gereksiz bir yük oluşturacak şekilde komut dosyası yazmak.
 • Nosift makul olarak inanılan her türlü bilgiye erişme, bunları okuma, saklama ve ifşa etme hakkını saklı tutmakta fakat Gizlilik Sözleşmesine uygun olmadıkça kişisel ve şahsi bilgileri üçüncül taraflara ifşa etmemektedir. Bu şekilde hareket etmemizi gerektiren unsurlar:
  1. Herhangi bir geçerli yasa, düzenleme, yasal süreç veya resmi talebi karşılamak;
  2. Olası ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere şartları uygulamak;
  3. Dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka bir şekilde ele almak;
  4. Kullanıcı destek taleplerine yanıt vermek;
  5. Nosift’in, kullanıcılarının ve halkın haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.
 • Nosift, kullanıma sunduğu hizmetlerle etkileşiminizi göz önünde bulundurarak ek koşullar ve hükümlerin uygulanabileceği belirli hizmetler ve özellikler sunabilmektedir. Bu ek hizmetleri inceleyerek değerlendirmeniz sonucu kullanarak veya ödeme yaparak uygulamaya alabilirsiniz. Bahsi geçen ek hizmetlerimizden faydalandığınız takdirde onlarla birlikte gelen ek koşulları kabul etmiş ve bu koşulları sözleşmenize ekletmiş olmaktasınız (Kabullenilmiş ve kullanıcı adına uygulamaya konulmuş olan ek koşullar normal koşullarla kesiştiği takdirde kesişmiş olan koşullar arasından ek koşullar geçerli olacaktır).

   Hesabınız Hakkında

  • Hizmetlerimizden bazılarını kullanmak için hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesabınızı olası ihlallerden ve ihmallerden korumak için güçlü bir parola oluşturmanızı ve de bu parolayı sadece Nosift için kullanmanızı öneririz. Bahsedilen şekilde hareket etmediğiniz takdirde olası bir kayba, ihmale ve hasara karşı kapı aralamış olmaktasınız. Kullanıcı olarak hesabınızdan, paylaşılan içeriklerden ve olası ihmallerden tamamiyle siz sorumlu olmakla birlikte Nosift kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.
  • Sizle iletişimde kalmak ve önemli olayları bildirmek üzere iletişim bilgilerinizi toplayabiliriz. Alınmış olan bu iletişim bilgilerinin çoğunu hizmetlerden kontrol edebilirsiniz. Bahsi geçen iletişim bilgileri hesabınızın bir parçası olarak görülebilir ve bunları almaktan vazgeçemeyebilirsiniz. Olası bir araç ve cihaz değişimi veya devre dışı bırakma durumunda platform üzerindeki iletişim bilgilerinizi güncellemenizi ve de bu şekilde eski numaranızı almış olan biriyle özel bildirilerinizin paylaşılması ihtimalini engellemenizi öneririz.

   Hizmetleri Kullanma Lisansınız

  • Nosift, hizmetlerin bir parçası olduğu üzere size sağlanan yazılımı ve arayüzü kullanmanız için şahsi, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münnhasır olmayan bir lisans verir. Bu lisans sayesinde Nosift tarafından sağlanmakta olan hizmetleri, şartlar izin verdiği takdirde kullanabilir ve bunlardan geri kalmadan yararlanabilirsiniz.
  • Sunulan hizmetler ve hakları yasalarla korunmaktadır. Şartlardaki hiçbir şey size Nosift adını, logolarını, alan adlarını, diğer ayırt edici marka özelliklerini ve diğer mülkiyet haklarını kullanma hakkı vermez. Hizmetlere ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatler (kullanıcılar tarafından sağlanan İçerikler hariç) Nosift’in ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve de öyle kalacaktır. Nosift veya Hizmetleri ile ilgili sağlayabileceğiniz herhangi bir geri bildirim, yorum veya öneri tamamen gönüllüdür ve bu tür geri bildirimleri, yorumları veya önerileri uygun gördüğümüz şekilde ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden kullanmakta özgür olacağız.

   Söz Konusu Şartlara Son Verme

  • Hesaplarınızı devre dışı bırakarak hizmetlerimizi kullanmayı bırakabilir ve de Nosift ile olan yasal sözleşmenize son verebilirsiniz. Hesabınıza son vermek için hesap ayarlarınız üzerinden hesabınızı silme talebinde bulunabilirsiniz. Hesabınızı devre dışı bıraktığınız takdirde bilgilerinize ne olduğu hakkında daha detaylı bilgiye ise Gizlilik Politikamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
  • Nosift belirli şartlar altında herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda sunulmuş olan hizmetlerin tamamını veya bir kısmını çoğul veya tekil kullanıcıya sunmayı duraklatabilir, durdurabilir veya sonlandırabilir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir:
   1. Nosift Kurallarının, Yönergelerinin ve Politikalarının ihlal edilmesi;
   2. Bizim için bir risk veya olası yasal maruziyete ve ihlale sebep olma;
   3. Yasadışı davranış ve eylem sonucu hesabınızın kaldırılması;
   4. hesabınızın uzun süre hareketsiz ve etkileşimsiz kalması nedeniyle kaldırılması;
   5. Ticari olarak size hizmet vermemizin artık mümkün ve geçerli olmaması (Bu durum söz konusu olduğunda gerek E-posta gerek bir daha platforma eriştiğiniz takdirde size bildirim göndermek suretiyle sizinle iletişime geçeceğiz.);
  • !!! Hesabınızın yanlışlıkla feshedildiğini düşünüyorsanız Bize Ulaşarak itirazda bulunabilirsiniz. Şüpheye ve olumsuzluğa mahal vermemek için, bu Koşullar hesabınızın devre dışı bırakılmasından veya feshedilmesinden sonra da geçerliliğini korumaktadır.

5. Yükümlülük Sınırları

 • Nosift hizmetlerini kullanarak, Nosift’in ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının, ilgili şirketlerinin, yetkililerin, yöneticilerin, çalışanlarının, acente temsilcilerinin, ortaklarının, iş ortaklarının ve lisans verenlerinin sorumluluğunun ikamet ettiğiniz ülkede izin verilen azami ölçüde sınırlı olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

6. Genel Olarak

 • Nosift sürekli olarak gelişmekte ve yeniliğe doğru hareket etmektedir. Bu doğrultuda zaman zaman koşullarımız değişiklik gösterebilir. Bu değişimler ve de bir tarafın haklarını veya yükümlülüklerini etkileyen önemli değişimler ile ilgili size bildirimler göndereceğiz. Yükümlülükler devreye girdiği takdirde halen hizmetlerimize erişim sağlıyor ve de kullanıyorsanız yeni düzenlemeleri anlıyor ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.
 • Bu hükümlerden herhangi bir koşulun geçersiz veya uygulanamaz olduğu takdirde bu hüküm yeni bir düzenlemeye kadar gerekli ölçüde sınırlandırılacak veya ortadan kaldırılacak ve bu koşul haricinde geri kalan hükümler tam olarak uygulanmaya devam edecek ve yürürlülükte kalacaktır.
 • Bu koşullar Nosift platformu ile aranızdaki bir sözleşmedir. Bu koşullar hakkında daha fazla merak ettikleriniz varsa Bize Ulaşabilirsiniz.

Effective: July 13, 2022

Şartlar ve Koşullar Okundu

Teşekkür Ederiz

Sizin gibi araştırmaya meraklı ve olan bitenin farkında olan insanlara fazlasıyla ihtiyacımız var. Lütfen bizi takipte kalın ve herhangi bir öneriniz veya sorunuz varsa lütfen bizimle paylaşmaktan kaçınmayın.
Bize Ulaşın