Nosift Kuralları

Nosift’in amacı herkese ulaşması mümkün olmayan ve birçok gündemin arasında fark edilemeyen içerikleri insanlara sunmaktır. Şiddet, nefret söylemleri, taciz ve benzer türdeki davranışlar, kullanıcıların çevrelerindeki içerikleri paylaşmaktan çekinmelerine sebebiyet verir ve nihayetinde herkese açık olan global içeriğin çeşitliliğini azaltır. Kurallarımızın gayesi, tüm üyelerin ve kullanıcıların herkese açık olarak sunulan yayınlara, içeriklere ve söyleşilere güvenle birlikte özgürce katılabilmesini sağlamaktır.

 • Güvenlik


Şiddet:
 Bir şahısa veya bir grup insana şiddet uygulama tehdidinde bulunma hakkına sahip değilsiniz. Ayrıca şiddetin yüceltilmesi ve teşvik edilmesi de kesinlikle yasaktır. Detaylı olarak Şiddet içeren tehdit ve şiddetin yüceltilmesi politikalarımız hakkında destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Terörizm ve şiddet içeren taşkınlık: Terörizm veya şiddet içeren aşırılıkla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak tehditlerde bulunamaz ya da bunlara destek veremezsiniz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Çocuk cinsel istismarı: Nosift’de çocuk cinsel istismarına karşı sıfır tolerans göstermekte ve bu konuda titiz hareket etmekteyiz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Taciz ve suistimal: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren girişimlerde ve benzeri davranışlarda bulunamaz veya başkalarına bu tarz eylemlerde bulunmaları için teşvik veremezsiniz. Birinin fiziksel zarar görmesine ve incinmesine yönelik istek, dilek veya arzu belirten ifadeler de buna dahil sayılmaktadır. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Nefret söylemi: Diğer kişilere ve kullanıcılara karşı şiddete destek veremez veya ırk, etnik köken, toplumsal köken, toplumsal sınıf, dinî inanç, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Şiddet içeren saldırılar ve failleri: Terörist, aşırı şiddet yanlısı, toplu şiddeti öven veya toplu şiddet içeren saldırıların amaçlandığı hesaplar da dahil olmak üzere bu paylaşımları gerçekleştiren bireysel failleri tarafından kullanılan tüm hesapları kaldırırız. Ayrıca failler tarafından oluşturulan manifestoları veya diğer kötü niyetli içerikleri yayan paylaşımları da kaldırabiliriz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendine zarar vermeyi övemez, destekleyemez ya da farklı aracılar kullanmak da dahil olmak üzere teşvik edemezsiniz. Bu ve benzer doğrultuda yapılan yayınları ve içerikleri kaldırabiliriz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da fazla bilgi alabilirsiniz.

Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içerik dahil hassas medya: Video içeriklerinde veya profil ya da başlık resimlerinde aşırı korkutucu görsel kullanamaz veya şiddet içeren ya da yalnızca yetişkinlere uygun görülen içerikleri paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı görüntülerinin yer aldığı medya da buna dahil edilmektedir. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da fazla bilgi alabilirsiniz.

Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi ürünler ya da hizmetler: Platform dahilindeki hizmetlerimiz ve imkanlarımız, yasa dışı niyetle veya yasa dışı etkinliklerin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla kullanılamaz. Gayri meşru ürün veya hizmetlerin yanı sıra yasal düzenlemeye tabi bazı ürün ve hizmet türlerinin satışı, satın alınması veya bunlarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması da buna dahildir. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da fazla bilgi alabilirsiniz.

 • Gizlilik


Gizli bilgiler:
 Sarih yetkisi ve gerekli izni olmadan, başkalarının gizli bilgilerini (ev/cep telefonu numarası ve adresi gibi) yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Ayrıca gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmek veya başkalarını bu eylemi gerçekleştirmeye teşvik etmek de kesinlikle yasaktır. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Rıza dışı çıplaklık: Kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel, kimliğinin saptanması durumunda fail ya da mağdur kişi için ciddi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilecek, hassas resim ya da video gibi görsel içerikleri “Özel hayatın gizliliği ihlali” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme veya yayma” sebebiyle gönderemez veya gerekli önlemleri almadan paylaşamazsınız. Bu kuralın ihlali durumunda oluşacak şartlardan kesinlikle Nosift sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 • Doğruluk


Platform manipülasyonu ve spam:
 Nosift’in hizmetlerini, bilgileri ve olayları yapay olarak şekillendirecek, yönlendirecek, güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da Nosift’de kullanıcıların deneyimini saptıran, manipüle eden, olumsuz etkileyen veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız. Bu konuda Nosift’in misyonu gereği çok titiz ve dikkatli hareket etmekteyiz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da fazla bilgi alabilirsiniz.

Toplumsal Bütünlük: Seçimleri veya diğer topluluğa hitap eden süreçleri manipüle etmek, saptırmak veya etkilemek amacıyla Nosift hizmetlerini kullanamazsınız. Katılımı indirgeyebilecek ya da insanları toplumsal bir sürece nerede, ne zaman veya nasıl katılacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dâhildir. Bu konuyla ilgili daha da fazla bilgi alabilirsiniz.

Yanıltıcı ve Aldatıcı Kimlikler: Kişileri yanlış yönlendirmek, kafalarını karıştırmak, dolandırmak veya aldatmak amacıyla birey, grup ya da kurumları taklit edemez ve diğer kullanıcıların Nosift’deki kullanımını, deneyimini, aksatıcı ve yanıltıcı şekilde sahte bir kimlik kullanamazsınız. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yapay ve değiştirilmiş medya: Zarara neden olması muhtemel, yapay veya değiştirilmiş görsel içerikleri aldatıcı bir şekilde paylaşamazsınız. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliklerini anlamalarına yardımcı olmak ve ek bağlam sağlamak için yapay ve değiştirilmiş medya içeren içeriklere uyarı işareti ekleyebiliriz. Bu konuyla ilgili destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Telif hakkı ve ticari amaçlı marka: Başkalarının telif haklarını ve ticari marka dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını ihlal edemezsiniz. Bu ve benzeri fikri mülkiyet ihlallerinde bu ihlale sebep olan içerikleri düzenleyebilir ve kaldırabiliriz. Ticari Marka politikamız ve Telif Hakkı politikamız hakkında destek birimimizden daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 • Yaptırımlar ve İtirazlar

Nosift, misyonu gereği dünyada yaşanan gerçek olayları yansıtır ve bunlar yer yer, başkalarına karşı saldırgan, tartışmaya yol açan ve/veya bağnaz gelebilecek görüşler ve yorumlar içerebilir. Hizmetimizi kendini ifade etmek üzere kullanan herkesi nezaketle ve anlayışla karşılasak da sataşma, tehdit veya korku uyandırma yoluyla başkalarını susturma amacı taşıyan davranışları ve eylemleri tolere etmeyiz.

Bu kuralların ihlal edilmesine karşın olası sonuçları veya yaptırımdan kaçınmaya çalışmaya ilişkin olası seçenekleri ve bu olası sonuçlar karşısında nasıl itirazda bulunabileceğiniz konusundaki bilgileri içeren Yaptırım yaklaşımımız hakkında destek birimimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

 • Video içeriğinde üçüncü taraflara ait reklamlar

Nosift platformunun uyguladığı reklam politikası dahilinde önceden onayı alınmamış olan pre-roll video reklamları veya sponsorluk grafikleri gibi üçüncü taraf reklamları içeren video içeriklerini hizmetlerimizde veya hizmetlerimiz aracılığıyla gönderemez, yayınlayamaz ya da görüntüleyemezsiniz. Reklam politikamız hakkında destek birimimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı adı ticareti politikası

Kullanıcı adı ticareti Nosift kuralları gereğince yasaktır.

Bir profilin güncellemesi, profil resmi yoksa ve yanlış yönlendirme amacı güdülmüyorsa, bu genellikle herhangi bir isim ticareti veya taklitçilik yapılmadığını gösterir. Ticari marka ihlali dışında, ticareti yapılan kullanıcı adlarının da kullanımına izin verilemeyeceğini unutmayın. Raporunuz ticari marka ihlali içeriyorsa, lütfen bu hesapları platforma bildirme talimatları için ilgili Nosift politikalarına sırasınca başvurun. 

Satma, satın alma veya kullanıcı adları karşılığında diğer ödeme türlerini isteme girişimleri de ihlal kapsamında değerlendirilmekte ve hesabın kalıcı olarak askıya alınmasına neden olabilmektedir.

Vefat etmiş kişiler

Vefat etmiş bir kişinin görüntülerini veya videolarını paylaşmak vefat etmiş kişinin ailesi ve yakınları için ciddi üzüntüye sebebiyet verebilir ve bu içeriği görüntüleyen kişileri de olumsuz etkileyebilir. Vefat etmiş kişilere ve bu kişilerin vefatından etkilenen kişilere saygıdan olduğu kadar görsel şiddet içerikli medyaya yanlışlıkla maruz kalmanın etkisini de azaltmak için kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü gösteren görüntüleri ve videoları kaldırmanızı veya düzenlemenizi isteyebilir gerektiği durumlarda ise şahsen kaldırabiliriz. 

Vefat etmiş bir kişinin hesabının devre dışı bırakılmasını isterseniz birinci derece aile üyeleri ve kişi adına hareket etme yetkisine sahip kişiler devre dışı bırakma formumuz aracılığıyla veya destek birimimize danışarak isteklerini iletebilirler.

!!! Yukarıda belirtilen kurallara uymayan veya aykırı hareket eden kullanıcıların hesaplarını, yayınlarını ve paylaştığı içerikleri gerektiği takdirde değiştirme ve kaldırma yetkisini Nosift elinde tutmaktadır. Paylaşılan aykırı içeriklerden ve de onların sebep olabileceği etkilerden tamamiyle içeriği paylaşan kullanıcı sorumlu tutulmakta ve hiçbir şekilde Nosift sorumluluk kabul etmemektedir.

Nosift’in amacı herkese ulaşması mümkün olmayan ve birçok gündemin arasında fark edilemeyen içerikleri insanlara doğrudan sunmak ve insanları bu fark edilemeyen veya bastırılan içeriklerden haberdar etmektir. Nosift misyonu gereği yayın paylaşımı sırasında içerikleri saptırmak, propaganda amacıyla kullanmak ve insanları özgür iradelelerinden faydalanarak bir grup düşünceye yönlendirmek isteyen kullanıcılara karşı titizlikle hareket etmektedir. Nosift kullanıcılarına tarafsız bir ortam sağlamakta, insanların çevredeki olaylara bir gruptan uzak olarak tarafsızca yaklaşmalarını ve kendi özgür iradeleri gereği değerlendirmelerini hedeflemektedir

Silahlı çatışma, halk sağlığı acil durumları ve büyük ölçekli doğal afetler gibi kriz zamanlarında, yanlış ve yanıltıcı bilgiler savunmasız nüfuslara zarar verme konusunda özel bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenlerle Nosift, kriz dinamiklerini şekillendirmek ve savunmasız kişileri tehlikeye atma potansiyeli olan yanıltıcı bilgileri azaltmak için harekete geçmektedir.

!!! Platform içerisindeki yayınlara ve içeriklere manifesto amacıyla yaklaşan ve herhangi bir kriz anında platform bütünlüğünü ve özgünlüğünü bozmaya çalışan hesapların ve taklit kullanıcıların paylaştıkları içerikleri değiştirme ve kaldırma yetkisini Nosift elinde tutmakta ve olası aykırı içeriklerin sebebiyet vereceği paylaşımlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Kriz anlarında platform ve toplum bütünlüğünü bölmeye çalışan içeriklerden veya yayınlardan tamamiyle kullanıcılar ve hesap sahipleri sorumlu tutulmaktadır.

Profesyonel Hesap Politikası

Nosift olası ihlallerin önüne geçmek ve kullanıcılarına daha güvenilir biçimde içerikleri sunmak için Profesyonel Hesap imkanına sahiptir.

Sunulmakta olan bu hizmet sayesinde kullanıcılar kendi alanlarında yetkin olan insanları Nosift onayı sayesinde fark edebilmekte ve yapılan paylaşımların gerçekçi olup olmadığını bu hesapları ziyaret ederek değerlendirebilmektedir.

Profesyonel hesap onayı şu anki süreçte yalnızca Bize Ulaşın sayfası üzerinden Nosift editörlerine ulaşarak alınabilmektedir.

Çerez Kullanımı

Çerezler ile yerel ve piksel depolama gibi benzer teknolojiler sizlere Nosift içerisinde daha güvenli, daha hızlı ve daha iyi bir deneyim sunmak için kullanıma alınmaktadır.

Çerezler ayrıca Nosift tarafından sunulmakta olan API’ler, web siteleri, uygulamalar, pikseller, gömülü öğeler ve platform içi ve dışı e-posta bildirimleri gibi hizmetlerin başarıyla işleme koyulması için kullanılmaktadır.

Çerez nedir?

Çerezler, Web üzerinde gezerken veya Web kaynaklı yahut Web özellikli bir uygulama kullandığınız sırada bilgisayarınıza aktarılan ve kaydedilen küçük boyutlu dosyalardır. Platformumuzu kullandığınız takdirde Çerezlerinizin nerelerde kullanıldığı hakkında daha detaylı bilgi için alt başlığı inceleyebilirsiniz.

Çerezlerinizin genel olarak kullanım alanları
 • Nosift’e giriş yaptıktan sonra oturumunuzun açık kalmasını ve bu vesileyle tekrar istediğinizde kolaylıkla giriş yapmanızı sağlamak. (Kimlik doğrulama ve güvenlik)
 • Nosift’in sizin için sunduğu özelliklerin ve işlevselliklerin devamlılığını sağlamak. (İşlevsellik)
 • Tercihlerinizi kaydedip gerekli düzenlemeleri yapmak. (Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı tercihleri)
 • Karşınıza çıkan içerikleri kişiselleştirebilmek ve dolayısıyla sizin için daha özel kılmak. (İstatistikler ve Kişiselleştirilmiş içerik)
 • Sizi taciz ve spamdan korumak. (Güvenlik)
 • Size daha uygun reklamlar sunmak.
 • Abonelik, takip ve arkadaşlık gibi özellikleri sunmak ve belirli içerikleri dağıtmak.
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızı görebilmek ve neleri düzeltebileceğimizi veya iyileştirebileceğimizi anlamak. (Araştırma ve Geliştirme)
 • Reklam ve pazarlama işlemlerimizin etkinliğini ölçmek. (İstatistik ve Kişiselleştirilmiş içerik)
 • Hizmetlerimizin işleyişini değerlendirmek, sorunları ve olabilecek hataları tespit etmek. (Araştırma ve Geliştirme)
 • Mevcut kullanıcılarımızın ve olası Nosifterlarımızın boyutunu ölçmekten Nosift Kurallarını uygulamaya kadar işimizi yürütebilmek için kullanılan verileri toplamak. 
!!! Nosift platformunu kullanmanız, çerez politikamızı ve kullanım politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir ve Nosift bu konuda bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Kurumsal Ortaklarımız

Nosift misyonu gereği çevrede yaşanan ve çoğu zaman fark edilemeyen içerikleri en hızlı şekilde kullanıcılarına ulaştırmakta ve bu doğrultuda Platform içi yahut dışı bir çok hizmeti sunmaktadır.

Nosift, sunduğu hizmetleri mümkün kılabilmek ve gerçekleştirmek için belli başlı kurumsal ortaklar edinebilir ve Gizlilik politikasına uygun olacak şekilde çerezleri üstte paylaşılan hizmetler doğrultusunda paylaşabilir.

!!! Nosift platformunu kullanmanız, çerez politikamızı ve kullanım politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir ve Nosift bu konuda bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Kamu yararına yapılan istisnalar

Nosift genel olarak kurallara aykırı olarak davranan yayınlara ve diğer içeriklere karşı harekete geçmekte ve gerektiği takdirde platform içi politikalar ve yönergeler gereği yaptırım uygulamaktadır. Ancak bazı durumlarda Nosift, istisnai içerikleri kurallara aykırı olma halinde dahi Fikri Mülkiyet veya Özel Hayatın Gizliliği gibi şahsi durumlar söz konusu olmadığında kamu yararına kullanılmak üzere paylaşılmasına izin verebilmektedir. İstisnai olan paylaşımlar Nosift Platform Kuralları ve Politikaları altında belirtilmiş olan Gizlilik ve Doğruluk şartlarına uygun bir şekilde paylaşılmalıdır.

Bu istisnalar genel olarak kamu içerisinde olan bir sorunun anlaşılmasını ve dile getirilmesini doğrudan sağlayan ve bariz kamu yararını göz önünde bulunduran yayınlar ve içeriklerdir.

Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse, seçimle başa gelmiş olan yöneticilerin, liderlerin ve kamu görevlilerinin paylaşımlarını kurallara aykırı olsa dahi kamu yararı için kaldırmamayı tercih edebiliriz.

İstisna Kriterleri
 1. Yayının Nosift Kuralları’ndan bir veya daha fazlasını ihlal edip etmediği;
 2. Yayının Nosift tarafından onaylanmış bir hesap aracılığıyla gönderilip gönderilmediği
 3. Paylaşımı gerçekleştiren ilgili hesabın yerel, federal, ulusal veya uluslar üstü bir yasama veya yürütme organlarının mevcut veya olası üyesini temsil edip etmediği:
  • Yasama veya yürütme organında seçimle başa gelen veya hükümet tarafından atanan bir liderlik konumunun şu anki sahipleri,
  • Siyasi makam adayları veya aday adayları,
  • Tescilli ve onaylı siyasi partiler.

İstisnalar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Bize Ulaşınız.

 

Hassas içerik paylaşımı

Nosift paylaşılmakta olan içerikleri kullanıcılarla buluştururken kullanıcılarının hassasiyetine fazlasıyla önem vermektedir. Bu sebeple Nosift platformu “Çıplaklık ve Şiddet” gibi hassas nitelik taşıyan ve sadece olgun kullanıcılara hitap eden kategoriler için sunulmuş olan bir hassas içerik engelleyicisine (NSFW) sahiptir.

Hassas içerik aracı sayesinde kullanıcılar hassas içerikleri görüntülemeden önce bir uyarı almakta ve istedikleri takdirde içeriği görüntüleyebilmektedir. Ayrıca uygun buldukları takdirde kullanıcılar Sağ Üst konumda bulunan NSFW ayracını etkisiz hale getirerek hassas niteliği taşıyan bu içeriklere bir uyarıcı olmadan da direk olarak ulaşabilirler.

 

 
Profil fotoğrafının uygunsuz olması

Profil fotoğrafları da yayın paylaşımlarında geçerli olduğu gibi Nosift kullanım koşullarının sunduğu medya politikasına uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde Nosift hesabınız ve fotoğrafınız üzerinde düzenleme yapabilir ve de gerektiği takdirde hesabınızı dondurabilir, askıya alabilir veya kaldırabilir.

Uygunsuz bir içerik olmadığı ve yanlış bir işlem yapıldığını düşündüğünüz takdirde lütfen Bize Ulaşınız.

Ayrıca Hesap Ayarları hakkında daha da merak ettiğiniz detaylar için Bize Ulaşabilirsiniz.

!!! Nosift, kullanım koşullarına aykırı olan durumlarda kullanıcı hesapları üzerinde kaldırma ve düzenleme yetkisine sahiptir ve bu gibi uygunsuz, aykırı durumlarda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir.
Vefat etmiş kişiler

Vefat etmiş bir kişinin görüntülerini veya videolarını paylaşmak vefat etmiş kişinin ailesi ve yakınları için ciddi üzüntüye sebebiyet verebilir ve bu içeriği görüntüleyen kişileri de olumsuz etkileyebilir. Vefat etmiş kişilere ve bu kişilerin vefatından etkilenen kişilere saygıdan olduğu kadar görsel şiddet içerikli medyaya yanlışlıkla maruz kalmanın etkisini de azaltmak için kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü gösteren görüntüleri ve videoları kaldırmanızı veya düzenlemenizi isteyebilir gerektiği durumlarda ise şahsen kaldırabiliriz. 

Vefat etmiş bir kişinin hesabının devre dışı bırakılmasını isterseniz birinci derece aile üyeleri ve kişi adına hareket etme yetkisine sahip kişiler devre dışı bırakma formumuz aracılığıyla veya destek birimimize danışarak isteklerini iletebilirler.

!!! Nosift, kullanım koşullarına aykırı olan durumlarda kullanıcı hesapları üzerinde kaldırma ve düzenleme yetkisine sahiptir ve bu gibi uygunsuz, aykırı durumlarda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir.
Şiddet içeren saldırılara karşı politika

Nosift olarak kullanıcılarımıza manipülasyon ve manifestodan uzakta kolay ulaşabilecekleri içerikler sağlamak istiyoruz. Fakat genel olarak toplumsal içeriklerin paylaşıldığı Nosift platformunun bir çok şiddet yanlısı insan tarafından şahsi çıkarları doğrultusunda kullanılabileceğinin de farkındayız. 

Nosift kuralları gereği Terörist, aşırı şiddet yanlısı ve toplumsal şiddeti yücelten, özümseyen veya öven içeriklerin ve saldırıların bireysel failleri tarafından kullanılan tüm hesapları kaldırırız.

Nosift ekibi olarak şiddet içeren veya şiddete vesile olabilecek her türlü içeriğe özenle ve titizlikle yaklaşmakta ve gerekli önlemleri almaktayız. Gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde bu ve benzeri şiddet yanlısı içeriklerin olumsuz kişisel ve toplumsal etkileri olabileceğinin farkındayız. Bu yüzden şiddetin yanı sıra failler tarafından paylaşılabilecek nefret içerikli ve ayrımcı görüşlerin veya söylemlerin de üzerinde durmakta ve gerektiği takdirde hesaplar ve içerikler üzerine yaptırım yapabilmekteyiz.

!!! Nosift bu ve benzeri şiddeti, tehdidi, nefreti ve ayrımcılığı öven, yücelten veya vesile olan her türlü hesabı ve içeriği kaldırma yetkisini elinde tutmakta ve hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durumda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Kullanıcılarımızın(Nosifter) ve platform dışı olası kullanıcılarımızın Fikri Mülkiyet haklarına kesinlike önem vermekte ve olası hak ihlali durumunda titizlikle hareket etmekteyiz.

Fikri Mülkiyet İhlali durumuna bir ölçekte olsa engel olmak amacıyla Yayınlama sırasında sunulmuş olan bir kaynak kodu ekleme paneli mevcuttur. Bu panel sayesinde kullanıcılar alıntı izni olan platformlardan alıntı yapabilmekte ve gerekli olan izinler dahilinde bu içerikleri Nosift platformuyla paylaşabilmektedir.

Olası bir Fikri Mülkiyet ihlali durumunda Bize Ulaşın kısmından bu durumu platforma rapor edebilirsiniz.

!!! Fikri Mülkiyet ihlali durumunda Nosift ihlali gerçekleştirmiş olan içeriği değiştirme ve kaldırma yetkisini elinde tutmaktadır. Bu ve harici Fikri Mülkiyet ihlali durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir ve Nosift hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Nosift hesap ve kullanım bilgisi talepleri

Nosift gizlilik politikası gereği hesap bilgileri özenle korunmaktadır ve hesap bilgilerinin talebi için Mahkeme celbi veya Mahkeme kararı gibi acil durumların getirdiği uygun geçerli bir hukuki belge gerekmektedir. Bu belgeyi bize şimdilik admin@nosift.com ile e-posta aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

İletişim araçlarının(Platform içi mesajlar, Fotoğraflar vb.) kullanım geçmişi talebi için ise hukuki geçerliliği olan bir arama kararı veya Nosift üzerinde hukuki yetki gücü olan bir kurumdan eşdeğer geçerlilikte bir belgenin sağlanması gerekmektedir.

Belge içerisinde malum kullanıcın hesap bilgilerinin talep edilme sebebinin net bir şekilde ifade edilmiş olması ve daha sonrasında sizinle iletişim kurulabilmesi ve hukuki sürecin işlemesi için geçerli bir Resmi e-posta adresi (isim@kurum.gov vb.) gerekmektedir.

Kullanıcının bilgilendirilmesi

Olası bir hukuki talep üzerine herhangi bir engel olmadığı veya bir yasak getirilmediği takdirde Nosift en kısa sürede yargılanan kullanıcıya hukuki talebin bir kopyasıyla birlikte bir bildiri göndermektedir. Kullanıcıların politika gereği bilgilendirilmeyeceği durumlar arasında acil karar almayı gerektiren ve hayati önem taşıyan tehditler, çocuk cinsel istismarı ve terörizm gibi zarar verici eylemler olabilir.

Nosift hizmet şartlarının değiştirilmesini talep etme

Bir kolluk kuvvetleri yetkilisi, hukuki açıdan yetkili veya devlet temsilcisiyseniz ve sağlanan Hizmet Yönergesi içerisinde yasa dışı olarak sayılabilecek bazı şartların var olduğunu ve bunların Nosift platformundan kaldırılmasını talep ediyorsanız lütfen Bize Ulaşın ve değişime yönelik talebinizi Resmi e-postanız(isim@kurum.gov vb.) ile bize iletin. Talebiniz sonrası olası değişim degerlendirilecek, gerektiğinde sizinle iletişime geçilecek ve gerçekleştirildiği takdirde tüm kullanıcılar bilgilendirilecektir. 

İçeriklerin engellenmesini talep etme

Hukuki açıdan yetkili veya devlet yetkilisiyseniz ve herhangi bir içeriğin yerel yasalar baz alınarak uygunsuz olduğuna veya yasal bir ihlalin söz konusu olduğunu iddia ediyorsanız lütfen Resmi e-postanız(isim@kurum.gov vb.) ile birlikte bu adresten bize ulaşın Bize Ulaşın veya admin@nosift.com e-posta adresimizi kullanın. İletinizde illegal olduğu iddia edilen içeriğin URL kodu(örn. www.site.com/deneme/illegal-icerik/ vb.) ile birlikte yasadışı olarak görülmesinin sebebini lütfen ayrıntılı bir şekilde belirtiniz. 

Talebiniz sonrası olası kaldırma yerel yasalara ve Nosift hizmet koşullarına göre degerlendirilecek, gerektiğinde sizinle iletişime geçilecek ve Platform tarafından onay alındığı takdirde kaldırma talebi alan içeriğin yayıncısı bilgilendirilecek(hukuki bir engel olmadığı takdirde) ve kaldırma işlemi gerçekleştirilecektir. 

Nosift’ten aldığınız bildirim hakkında

Bizi engelleyen herhangi bir yasal durum yoksa ve acil karar almayı gerektiren önemli zarar verici durumlar(hayati tehditler, çocuk cinsel istismarı ve terörizm) söz konusu değilse Nosift hukuki süreç söz konusu olduğunda size çıkarlarınız için ön bildiri gönderecek veya gerekli olan değerlendirmeleri yapmanız ve hukuki süreci başlatmanız için sizi bilgilendirecektir.

Nosift’in hukuki talepe karşılık süreci sırasıyla “Hukuki Talep – Nosift’in Ön incelemesi – Kullanıcı bildirimi – Nosift’in Yanıtı” şeklinde işlemektedir.

Daha da detaylı bilgi için lütfen Bize Ulaşın.